Hồi Ức Tình Kiếm - Phiên bản Công Thành Chiến
Đăng ký tài khoản
Điền đầy đủ thông tin bên dưới
Tên tài khoản * (Gồm các ký tự a-z, 0-9)
Mật khẩu cấp 1
Xác nhận mật khẩu
Địa chỉ Email * Dùng mở khóa nhân vật
Số điện thoại * Dùng mở khóa nhân vật
Mật khẩu cấp 2
Câu hỏi bí mật * Không được thay đổi sau này
Trả lời * a->z và 0->9+không dấu.
Mã bảo vệ Mã kiểm tra

Đăng nhập
Tên tài khoản
Mật khẩu
Trang chủ hoiuctinhkiem.com
LỊCH SỬ GIAO DỊCH
STT Mã Thẻ Số Seri Loại Thẻ Mệnh Giá Thời Gian Tình Trạng
1 492551615908 086392000004931 MOBI 20,000 20200328 Đang xử lý
2 513608044221201 10006151814044 VIETTEL 10,000 20200401 Nạp thẻ thành công
3 718166812366901 10005930848279 VIETTEL 20,000 20200403 Nạp thẻ thành công
4 610271895995701 10006154328389 VIETTEL 20,000 20200406 Nạp thẻ thành công